آموزش های سایت

انواع خامه قنادی
انواع خامه قنادی
نویسنده: امید ایرانیان
تاریخ: 2020-10-02
انواع خامه ها و تفاوت آن با خامه شیرینی پزی
انواع خامه ها و تفاوت آن با خامه شیرینی پزی
نویسنده: امید ایرانیان
تاریخ: 2020-10-02
طرز تهیه نون خامه ای به سبک قناد های حرفه ای
طرز تهیه نون خامه ای به سبک قناد های حرفه ای
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2020-10-02
سه روش فُرم دادن به خامه
سه روش فُرم دادن به خامه
نویسنده: امید ایرانیان
تاریخ: 2020-10-02
خواص و مضرات سرشیر
خواص و مضرات سرشیر
نویسنده: امید ایرانیان
تاریخ: 2020-10-06
انواع مختلف شیر و فواید آنها
انواع مختلف شیر و فواید آنها
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2020-10-27
طرز تهیه رولت خامه ای سریع و ساده
طرز تهیه رولت خامه ای سریع و ساده
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2020-11-08
تفاوت خامه ی صبحانه با خامه ی قنادی
تفاوت خامه ی صبحانه با خامه ی قنادی
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2020-11-08
فیلینگ کردن کیک با استاد زمانی
فیلینگ کردن کیک با استاد زمانی
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2020-12-29
روش صحیح و حرفه ای آستر کشی خامه روی کیک توسط استاد زمانی
روش صحیح و حرفه ای آستر کشی خامه روی کیک توسط استاد زمانی
نویسنده: شرکت خامه قنادی | امید ایرانیان
تاریخ: 2021-01-03
خامه کشی کیک با استاد زمانی
خامه کشی کیک با استاد زمانی
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-01-10
طرز تهیه سس خامه فرانسوی برای کیک خامه ای
طرز تهیه سس خامه فرانسوی برای کیک خامه ای
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-01-10
چرا خرید اینترنتی خامه قنادی ؟
چرا خرید اینترنتی خامه قنادی ؟
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-02-21
دانستنی های خامه قنادی
دانستنی های خامه قنادی
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-02-21
محصولات لبنی عالی هستن اما تا تاریخ مصرف!!
محصولات لبنی عالی هستن اما تا تاریخ مصرف!!
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-02-23
طرز تهیه پانانات شکلاتی
طرز تهیه پانانات شکلاتی
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-03-17
طرز تهیه کیک شیر برنج
طرز تهیه کیک شیر برنج
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-03-17
آموزش ساخت شیرینی خامه (ناپلئونی)
آموزش ساخت شیرینی خامه (ناپلئونی)
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-03-18
تفاوت خامه و مینارین قنادی چیست؟
تفاوت خامه و مینارین قنادی چیست؟
نویسنده: شرکت امید ایرانیان
تاریخ: 2021-03-18